[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]
 

 

 Korg 800DV 
(Univox Maxikorg)

  


I don't give names to synths, but I had to make an exception with this one. MAMMOTH. Because it's so big, looks so ancient and is so rare and hard to find. And it's funny - I mean the labels of its modules / features: "Singing" means Long Sustain, "Traveler" means Cutoff.

The rumour has it that this model is Korg's answer to da Odyssey and da Minimoog. Actually this might be true, because it's very close to the Odyssey in capabilities. The sound is very groovy, huge and meaty, yet at the sime bouncy like a spring and some people might find it irksome when it springs back at them, unyielding to their attempts to make it sound like the Odyssey or a Moog.

Gurgling filters and ring modulator... neat. Apart from the Singing/Traveler thing, another uncommon thing is the lack of Resonance knob, where what you get instead is a 3 position switch that adds and removes the resonance. Another 3 position switch expands the filters' max frequency range, or just works as a [VCF EG Depth] control. I'm writing <filters'> and not <filter's> because we have 2 sets of filters here. That is altogether 4 filters (double LPF and double HPF, 2 per voice). And 2 VCOs, which get subdivided so we really have 4 VCOs. Everything is double here. Like the two tusks of a mammoth.


Nie mam w zwyczaju dawać imion sprzętom, ale tutaj od razu poczułem wyjątek. MAMUT. Bo jest taki wielki, bo dziś wygląda już  prehistorycznie i tak ciężko na niego trafić. Nazwy funkcji są zabawne; Singing = Long Sustain, Traveler = Cutoff.

Niektórzy produkują plotki, że ten model był odpowiedzią Korga na Minimooga i Odyssey. W zasadzie może to być uzasadnione twierdzenie, bo Maxikorg rzeczywicie ma możliwości prawie jak Odyssey.

Burczące filtry i ring modulator...szał. Oprócz wynalazku Singing/Traveler, kolejna rzecz której się nie spodziewasz to brak gałki do rezonansu. Zamiast niej dostaniesz trójpozycyjny tudzież trzy-poziomowy dzyndzel tudzież przełącznik, który dodaje i odejmuje rezonansu. Kolejny switch poszerza lub zwęża zakres częstotliwości filtrów, lub po postu działa mniej więcej jak głębokość obwiedni. Piszę "filtrów"a nie "filtra", bo mamy tutaj 2 zestawy filtrów, razem 4 filtry (podwójny LPF i podwójny HPF, po 2 na 1 głos). I dwa oscylatory, które sie dzielą, więc w sumie mamy ich 4. Wszystko tutaj jest podwójne. Jak dwa kły mamuta.

Korg 800-DV = Univox MAXI-KORG.

 

 

Watch the video demo:

Or listen to the audio demos:
[ mp3 demo - part 1 ]
[ mp3 demo - part 2 ]

 


 

[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]