[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]
 

 

Roland RS-09

  

 

Very nice and nostalgic sound of the string section. Also nicely surprising bonus in the shape of external-audio-in socket. The audio gets processed by the Ensemble effect.

 

Bardzo miłe i nostalgiczne brzmienie stringów. Zaskakującym bonusem jest wejście na zewnętrzny sygnał audio, który po podpięciu przepuszczany jest przez efekt Ensemble.

 

 

Audio demo:
[ mp3 demo ]

 


 

[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]