[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]
 

 

Roland SA-09 Saturn

  

 

The almighty sound of cheesy organs. 2 types of chorus effect, a vibrato effect with adjustable speed. 4 types of soundwaves, release (sustain) function, envelope type (percussive or gate) and tone brightness correction. Too bad it has just 3 octaves. Gets my award for the most useless Roland gear.

 

Dźwięk "tanich" organów ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Dwa typy chorusu plus vibrato z regulacją prędkości LFO. 4 typy barwy, funkcja wybrzmiewania dźwięku, kształt obwiedni (klasyczny lub bramka)  i korekcja jasności tonu. Szkoda że tylko 3 oktawy. Dostaje moje wyróżnienie za najbardziej bezużyteczny fajans Rolanda.

 

 

Audio demo:
[ mp3 demo ]

 


 

[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]