[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]
 

 

Roland SH-09

  


I didn't expect that I would make the demo longer than 3 minutes. "So tiny" - I thought - "there's gonna be like 3 basses, 2 leads and some noodling outer space stuff". But! Behold!

SH09 is one of the most delightful surprises of the year. It's one of those products with which you can freely and remorselessly reminisce about the "good ol' days" when things were done by real people for real people and were genuine, cool, and damn good. The looks - damn cool. The sound - hell yeah. The functions - I bet you didn't expect so many of them from a midget like that. And the external audio in, and the CV, and the envelope follower - they broaden the usability of this thing so much. I don't like "cello" or "violin" or all that kind of crap on older synths, but the sound of the SH09 is so 'positively vibrating' and friendly that even such patches become nice. SH09 is simple but it simply RAWKS!!

 


Nie spodziewałem się, że zrobię demo dłuższe niż 3 minuty. Nie brałem nawet pod uwagę że zrobię więcej niż jedno demo. "Taki mały" - myślałem - "będzie ze 3 basy, 2 leady i trochę plumkania". A jednak.

SH09 to jedno z najmilszych zaskoczeń roku. SH-09 to jeden z tych produktów przy których można z czystym sumieniem wzdychać do "tamtych czasów" i narzekać że "kiedyś to się robiło prawdziwie dobre i fajne rzeczy". Wygląd - wypas. Brzmienie - wypas. Funkcje - na pewno więcej niż oczekujesz od takiego karzełka. No i wejście na zewnętrzny sygnał, CV, envelope follower znacznie poszerzają spektrum możliwości jego zastosowań. Nie lubię pierdół w stylu dźwięków typu "cello" i "violin" we wczesnych syntezatorach, tworzenia i słuchania ich, ale w SH-09 dźwięk naprawdę jest tak "pozytywny", że nawet takich barw się miło słucha. SH09 jest prosty ale po prostu RZĄDZI !

 

 

watch the demo:

 


 

[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]