[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]
 

 

Yamaha SY-1

  

 

It's hard to believe what you hear but in one of the modes the SY-1 sounds almost like Roland TB-303.
Apart from that it's a simple preset synth and please treat it as such, cause it's a nice preset synth.
Bought with a view to make it function like a traditional synth, it turns bad after 24 hours.

 

Trudno uwierzyć w to co się słyszy po odpaleniu SY-1, ale w jednym z ustawień brzmienie basu ma prawie jak Roland TB-303.
Jednak poza tym jest to zwyczajny, prosty presetowiec i należy go jako taki traktować, bo to sympatyczny presetowiec.
Bo gdy używany jest jako tradycyjny syntezator, jego fajność kończy się po 24 godzinach.

 

 

Audio demo:
[ mp3 demo ]

 


 

[ band / music ][ synths / mp3 ][ gallery ][ guestbook ]